سود وام مسکن هم کاهش می‌یابد؟

گروه مسکن: به دنبال تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، انتظار برای کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نیز قوت گرفته است. انتظاری که به نظر می‌رسد تحقق آن با اما و اگرهایی از سوی بانک مرکزی همراه باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» وام خرید مسکن صندوق پس انداز یکم در حالی در خرداد ماه امسال شکل گرفت که نرخ سود آن فاصله زیادی با نرخ سود سایر عقود مبادله‌ای (۲۱ درصد) داشت. نرخ سود این صندوق ۱۴درصد تعیین شده بود که ۷ واحد درصد پایین‌تر از نرخ سود سایر تسهیلات بانکی بود. اختلاف قابل توجه صندوق پس انداز یکم با نرخ سود سایر تسهیلات بانکی موضوعی است که سال هاست وجود دارد، با این هدف که متقاضیان مسکن با هزینه پایین‌تر به تسهیلات بانکی خرید مسکن دست پیدا کنند. سه شنبه شب شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای نرخ سود سپرده‌های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد. پیش از این نرخ سود سپرده‌های یکساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود.

با این مصوبه که سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده این انتظار به وجود آمده است که نرخ سود صندوق مسکن یکم و نرخ سود اوراق ۷۰ میلیون تومانی بدون سپرده مسکن که در حال حاضر ۵/ ۱۸ درصد است طبق انتظارات موجود و روال گذشته تعیین نرخ تسهیلات بانکی، کاهش پیدا کند. با این حال برای برآورده شدن انتظار کاهش نرخ سود صندوق پس‌انداز یکم و نرخ سود اوراق بدون سپرده، اما و اگر‌هایی وجود دارد. بانک عامل بخش مسکن که این دو وام را ارائه می‌کند برای اینکه بتواند نرخ سود این دو نوع تسهیلات را کاهش دهد باید از حفظ تعادل در منابع و مصارف خودبه بانک مرکزی تضمین دهد.به بیان دیگر شورای پول و اعتبار زمانی می‌تواند نرخ سود مسکن یکم و اوراق را به تناسب سطح جدید نرخ سود بانکی کاهش دهد که بانک مرکزی تضامین لازم را از بانک مسکن بابت امکان تامین منابع با نرخ‌های جدید دریافت کند.